BOW KONSULT AB

 

 

för kökskran
för huvudledning
resevirvlare   

Virvlat vatten   

 

 

Må bättre av Plus&Minus energiberikat vatten.

 

Vattnet i haven, sjöar och andra källor verkar vitaliserande på människan. Kranvatten, som transporteras i långa rörledningar, under tryck och genom elektriska pumpar, förlorar mycket av sina ursprungliga, positiva egenskaper.

 

Genom att låta vatten strömma genom en Plus&Minus-vattenvirvlare kan man återge kranvatten de energigivande egenskaperna. Den spiralrörelse, som Plus&Minus-virvlaren ger upphov till, kan jämföras med vattnets rörelse i en porlande bäck. Vattnet ges bättre förutsättningar att ta upp syre.

 

När man dricker eller vattnar med Plus&Minus-virvlat vatten påverkas livsprocessen i cellerna hos både människor, djur och växter positivt. I Plus&Minus-virvlaren ges vattnet dessutom en förstärkt tvåpolighet (med övervikt på plus), vilket har en positiv inverkan på hjärnans och kroppens energibalans.

 

Vad Bertils Petterssons beteckning "tvåpolighet" rent tekniskt/vetenskapligt betyder vet man inte (ännu), men de uppnådda resultaten talar för sig. Några förundersökningar har gjorts, och de bekräftar skillnaden mot vanligt vatten, men man förstår inte ännu varför.

 

Bertil Pettersson är uppfinnaren som under flere tiotals år hjälp tiotusentals människor, som den allmänna hälsovården inte kunnat bota. Han har utvecklat Plus&Minus-vattenvirvlaren.

 

PLUS&MINUS-VIRVLAT VATTEN

skyddar mot elektrosmog.

ger mera syre

löser kalk; kalk frigörs även ur vattenledningarna

minskar behovet av klorering

förbättrar fotosyntesen vid odling

ökar bildandet av antioxidanter (enligt Svenska Lantbruksuniversitetet)

minskar det biologiska giftet Lipopolysackarid endotoxin (LPS). (enligt Högskolan i Kristianstad)

i duschen ger mindre hudbesvär och mindre behov av fuktkrämer

 

 

ATT DRICKA PLUS&MINUS-VIRVLAT (TVÅ-POLIGT) VATTEN ÄR ENLIGT BERTIL PETTERSSON BRA

för energibalansen mellan hjärnhalvorna. Hjärnan ger rätt signaler till kroppens olika organ. De flesta av oss har för höga energier i höger och för låga energier i vänster hjärnhalva med följd av t ex huvudvärk, utbrändhet, elöverkänslighet, etc

 

 

Plus&Minus-Vattenvirvlaren kan skruvas antingen direkt på kranen eller monteras på en villas ingångsledning för vatten. För reserbruk finns en lättanvänd "Plus&Minus-resevirvlare".

 

För att minska den negativa verkan från jordstrålningen i ett rum, kan det Plus&Minus-virvlade vattnet placeras ut i flaskor i hörnen. Rummet blir då tvåpoligt. Många elöverkänsliga rapporterar att de kan vistas i rummet igen efter denna avstörning och ev. egen plus/minusbalansering. 

Vid stark strålning eller om man är mycket känslig kan även andra åtgärder behöva göras.

 

Plus&Minus-Vattenvirvlare tar inte bort eventuella föroreningar i vattnet, men den energi vattnet får har många positiva effekter.

 

Plus&Minus-vattenvirvlare har sedan 1994 installerats i tusentals villor/lägenheter, simhallar, skolor, servicehus, kontor. Riksdagens ledamotshus, etc. 

 

Plus&Minus-virvlat vatten har förvarats sedan 1993 och är fortfarande kristallklart och två-poligt!

 

Vatten skall virvlas 1, 3, 5 etc gånger, dvs udda antal gånger. Varannan (jämnt antal) virvling tar annars ut effekten av den föregående!

 

             Hem ] för kökskran ] för huvudledning ] resevirvlare ]

 

                         sidan är uppdaterad 11.08.2008