BOW KONSULT AB

 

 

Elöverkänslighet   

Elektrosmog

 

Ett stort antal människor reagerar på olika sätt då de utsätts för mer eller mindre starka elektromagnetiska fält. Alstrare av sådana fält kan vara högspänningsledningar, TV, datorskärmar, olika elektriska apparater i hemmet eller på arbetsplatsen, mobiltelefoner och deras basstationer, trådlösa innetelefoner, WLAN, etc.

 

Elektrosmog är ett av vår tids stora miljöproblem. Elektrosmogen är i dag en verklighet som ingen kommer undan. Elektromagnetisk strålning av olika frekvenser finns överallt. Den vanliga nätströmmen och alla apparater och grejer som är kopplade till den är källor för elektromagnetiska fält (EMF), som är bekanta för alla. I dag är den trådlösa dataöverföringen det område som skapar mest av den för människan skadliga strålningen. Vi har radiovågor, TV-vågor, radar, satellitförbindelser, mobiltelefoner med deras basstationer och trådlösa lokalnätverk. Ingen kommer undan all denna strålning, och mera är med säkerhet på kommande. Allt detta, som kallas för elektrosmog, utgör en aldrig tidigare skådad belastning för människan och andra levande varelser.

 

Runt om i världen har man redan länge forskat i de elektromagnetiska fältenas skadliga verkan på allt levande, och man har kunnat konstatera att de förorsakar olika hälsoproblem. Om du lider av huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, oförklarlig trötthet, stickningar eller hettningar i huden, andnöd, rytmstörningar i hjärtat, muskel- eller ledvärk, kraftlöshet, minnes- och koncentrationssvårigheter eller synproblem (t.ex. ljuskänslighet), kan orsaken vara elektrosmog.

 

Försök att undvika att utsätta dig för skadlig elektromagnetisk strålning i onödan. De elfält som hänför sig till den vanliga nätströmmen avtar drastiskt med avståndet. Det är skäl att se till att du inte har några starka elfältsalstrare alldeles nära t.ex. sängen. Sängen kan, om möjligt, gärna vara placerad mitt i sovrummet.

Kom ihåg att en vanlig trådlös innetelefon, en sk. DECT-telefon, också är en källa för stark mikrovågsstrålning, liksom mobiltelefonerna.

 

Ibland kan det vara nödvändigt att skapa en möjligast strålningsfri omgivning genom att göra ett från strålning avskärmat utrymme t.ex. på arbetsplatsen eller hemma. Det kan t.ex. vara fråga om ett sovrum, där du kan sova i ro från skadlig elektromagnetisk strålning. Med olika avskärmningsmaterial kan du skapa ett utrymme skyddat från onödig elektrosmog. Det finns olika tyger, målfärger och vävar med vilka du kan avskärma ett rum eller en del av ett rum. Du kan också avskärma en säng och på det sättet få ett utmärkt ställe för en lugn och strålningsfri sömn.

 

Bekanta dig med de avskärmningsmaterial vi saluför.

Vi har även nätfrånkopplare, som automatiskt bryter av strömmen, där ingen förbrukning finns.

För att mäta mängden elektrosmog finns mätare, med vilka du kan hitta de skadliga EMF-fältena, och mätarna hjälper dig också att hitta ställen där du inte utsätts för de elektromagnetiska fältena i så hög grad. Sådana mätare hittar du i vårt produktsortiment.

Elsanerade telefoner hör även till vårt produktsortiment.

 

             Hem ] Elöverkänslighet ]

 

                         sidan är uppdaterad 06.01.2009