BOW KONSULT AB

 

 

   

Elöverkänslighet och skydd mot elektrosmog

 

 

 

Information

Teknologin utvecklas i en allt snabbare takt. Vi är i dag utsatta för krafter och energier som inte existerade för några decennier sedan. Många nya sjukdomar har utvecklats sedan våra föräldrar var unga, däribland elöverkänslighet och nya cancertyper. Dessa kan direkt relateras till långvarig exponering för elektromagnetiska fält (EMF) och radiofrekventa vågor (RF). EMF består av elektriska och magnetiska fält och de produceras av elledningar, elektriska och elektroniska apparater. RF-vågor produceras av alla apparater för trådlös kommunikation (TV, radio, radar, WLAN, Bluetooth, mobiltelefoner, DECT=digitala trådlösa innetelefoner).

Elektriska fält, magnetiska fält och radiofrekventa vågor är osynliga för oss, men trots det finns de överallt. De är skadliga för vår hälsa på lång sikt och det är absolut nödvändigt att minska exponeringen för dem.

Ingen vill bli och ingen skall behöva bli elöverkänslig! Man använder även termerna elkänslig, elskadad, strålskadad och strålningsskadad.

 

 

Symtom på elöverkänslighet

Följande symtom har rapporterats i olika medicinska undersökningar:

Neurologiska: huvudvärk, migrän, yrsel, illamående, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, inlärningsproblem, svårighet att finna ord, irritation, depression, nedstämdhet, olust, oro, sömnlöshet, extrem trötthet, kronisk utmattning, svaghet, darrningar, kramper, domningar, muskel-, led-, ben-/fotvärk, nerv- och mjukdelssmärtor.

Hjärt/blodkärl: hjärtklappning, rytmstörningar, smärtor eller tryck i bröstet, blodtrycksförändringar.

Andningsvägarna: sinusit, bronkit, andningssvårigheter.

Dermatologiska (hud): eksem, klåda, brännande känsla i huden, blossande ansikte.

Ögonen: smärtor, tryck i/bakom ögonen, försämrad syn, rinnande ögon, starr.

Övriga: matsmältningsproblem, nattliga svettningar, smärtor i kroppen, förstorad sköldkörtel, smärtor i genitalierna, torra slemhinnor, näsblödningar, inre blödningar, förändrad sockermetabolism, nedsatt immunförsvar, hårlossning, metallsmak i munnen, värk i tänderna och käkarna, lossnande plomber, tinnitus, ringningar och susningar i öronen, känslighet för ljus, sol, värme, lukter, beröring eller ljud.

 

Långvariga verkningar

Cancer, tumörer, barnleukemi, bröstcancer, brott i DNA-strängar, onormal celldelning, nervskador, MS, ALS, Alzheimer, Parkinson, skador i hjärnan, minskad melatoninproduktion, missfall.

 

 

Allmänna tips:

Undvik så långt det är möjligt att utsätta dig för el.

Undvik alla skadliga ämnen som kaffe, tobak, onödiga mediciner, lösningsmedel, konserveringsmedel, etc. Undvik kemikalier i allmänhet.

Stärk kroppens motståndskraft genom att äta sund och naturlig mat utan tillsatser och konserveringsmedel. Vegetarisk kost underlättar tillfrisknandet.

Åtgärda förstoppning, som gör att kroppen inte kan avgifta sig på ett naturligt sätt.

Ha inte någon som helst metall i kroppen; amalgamplomber, guld, titan, etc.

"Lyssna" på din egen kropp. Märker du att du reagerar negativt på något, undvik det.

Ta gärna tillskott av vitaminer och mineraler, men var försiktig och prova dig fram. Många vitamin- och mineralpreparat innehåller tillsatsämnen som kan vara skadliga, t ex titanoxid (E).

Undvik material av konstfiber. Använd naturmaterial som bomull, linne, hampa, siden, läder, etc.

 

 

Tips för att undvika EMF i kontorsmiljö

använd en TCO-märkt datorskärm

avskärma datorskärmen med en jordad ledning

använd jordade och avskärmade elkablar och fördelare för alla datorer och elektroniska apparater

LCD-skärmar avger mindre magnetfält än traditionella VDU-skärmar; de är dock upplysta med lysrör

använd trådtelefon istället för trådlös telefon eller mobiltelefon; trådtelefonerna har dock en magnetisk högtalare som avger magnetiska fält

använd mobiltelefon endast då det är nödvändigt, aldrig då du är gravid

var medveten om de magnetiska och elektriska fält som finns i din omgivning; PC, räknemaskiner, bordslampor, laddare, etc; mät fältena med en för ändamålet avsedd mätare

undvik att vistas bakom eller vid sidan av dina kontorsgrannars datorskärmar

undvik att sitta bredvid elpanelerna i/på väggarna

undvik att ha elkablar vid fötterna

undvik att i onödan vistas intill kopierings- och faxapparater

undvik att använda halogenlampor och lysrör (också de små som kan skruvas i vanliga armaturer)

undvik utrymmen där det används trådlös kommunikation; WLAN, Bluetooth, mobiltelefoner, trådlösa innetelefoner (DECT), etc

 

Tips för att undvika EMF i hemmiljö

undvik att bo närmare en högspänningsledning än 500 meter; avståndet är beroende av spänningen i ledningarna; mät el- och magnetfältsstyrkan

undvik att sitta eller vistas längre tid i närheten av elledningar och elapparater i hemmet

håll tillräckligt avstånd speciellt till TV och datorer

se till att el- och magnetfälten är så låga som möjligt i sovrummen; elfälten bör helst vara under 1mV och magnetfälten under 200nT; mät fältstyrkan

använd aldrig elektrisk filt i sängen

använd aldrig elektriskt uppvärmd vattensäng

undvik metalldelar i sängen, gäller även resårmadrasser

undvik att ha elektronisk apparatur i sovrummet (TV, video, stereo, elektrisk väckarklocka, etc)

placera - om möjligt - sängen mitt på golvet i sovrummet (för att sova så långt som möjligt från elledningar inne i väggen, vägguttag och avbrytare)

undvik halogenlampor och lysrör

undvik onödiga elektriska apparater (tandborste, burköppnare, rakapparat, etc)

apparater med roterande elmotorer alstrar starka magnetfält (dammsugare, hårtork, fläkt, symaskin, tvättmaskin, etc)

undvik att vistas intill elspisen längre tider

använd en TCO-märkt LCD-skärm till datorn; ge INTE den gamla datorskärmen till ditt barn

undvik bh med metalldelar

undvik glasögon med metallbågar

undvik att bära metall mot kroppen

ett batteridrivet armbandsur alstrar magnetfält

använd naturmaterial i kläder, byggnadsmaterial, inredning, mm; konstfiber och plast alstrar statisk elektricitet

 

Tips för att undvika mikrovågsstrålning

undvik att bo nära en mobiltelefonmast, basstation, TV- eller radiomast, radarstation

skydda fönster och väggar som vätter rakt mot en sändare (se föregående punkt) med avskärmande material

om du måste använda mobiltelefon, använd handsfree (på marknaden finns handsfree med luftslang)

om du måste använda mobiltelefon, stäng av den till natten

sov i en baldakin (sängskydd) av avskärmande tyg, i synnerhet om du bor nära en mast/sändare

använd inte mikrovågsugn

undvik att äta eller dricka föda tillredd i mikrovågsugn; ge inte mikrovågsmat till barnen

använd ett jordat mikrovågsskydd framför datorskärmen

använd inte trådlös "babysitter"

använd inte interna trådlösa kommunikationssystem (WLAN, Bluetooth, DECT, etc); den trådlösa digitala innetelefonen (DECT) sänder alltid mikrovågsstrålning, även då du inte talar i den

använd inte mobiltelefon i bilen, bussen, tåget, etc

använd inte mobiltelefon om du är gravid

låt inte barnen använda mobiltelefon 

undvik - så långt det är möjligt - att ta röntgenbilder

 

Ännu några tips för att undvika EMF i hemmet

installera automatiska nätfrånkopplare, i synnerhet i sovrummens strömkretsar; de bryter automatiskt spänningen då ingen ström behövs

använd inte dimmers

se till att husets elsystem är riktigt jordat

använd jordade kablar och apparater

placera elkablarna möjligast långt från sängarna

jorda centralvärmerören

 

Information om EMF i bilen

i bilmotorn används tändstift för att tända bränsle/luft-blandningen; tändgnistan alstrar ett brett spektrum av radiofrekventa störningar och magnetfält av lägre frekvens; eftersom bilens chassi används som en del av elsystemet, uppstår starka el- och magnetfält inne i bilen; också växelströmsgeneratorn är en källa för starka fält

en dieselmotor med mekanisk bränsleinsprutning använder inte tändstift; trots det kan även bilar med dieselmotor ha starka el- och magnetfält; varje bil måste studeras skilt för sig och fälten uppmätas

bilstereon är en källa för EMF, även då den är avslagen

högtalarna alstrar starka magnetfält

bilfläkten alstrar starka magnetfält

dåligt avskärmade kablar inne i bilens chassi kan avge starka magnetfält, tex under baksätet

 

OBS!

Informationen som presenteras på denna sida ger allmänna råd angående elöverkänslighetssymtom och hur man kan skydda sig mot elektromagnetiska fält (EMF). Konsultera alltid en naturläkare eller en traditionell läkare för dina personliga behov. Informationen ovan är avsedd endast som upplysning. Den är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgiving eller vård.

 

             Hem ] Upp ]

 

                         sidan är uppdaterad 11.08.2008