BOW KONSULT AB

 

 

   

Nätfrånkopplare

 

 

Används för att man inte i onödan skall utsättas för elektromagnetiska fält, t.ex. i barnkammare och sovrum.

Nätfrånkopplaren fungerar enligt principen ELSPÄNNING VID BEHOV.

Bryter strömmen i en krets några sekunder efter att all strömförbrukning i kretsen upphört

Använder låg likström för att "känna efter" om någon strömförbrukande apparat åter kopplats på, och kopplar då genast på spänningen igen (med en kort fördröjning)

 

Resultatet är det samma som när säkringen skruvas ur mätartavlan. Skillnaden är den att det sker helt automatiskt, och att ström alltid finns att tillgå då den behövs.

 

 

Nefa-16 Plus

 

 

 

Tekniska data för Nefa 16-Plus

 

Driftspänning:           230 VAC

Strömstyrka:             16A driftlast (7500 VA omskt max)

Egenförbrukning:        < 0,1W

Platsbehov:                 2 TE (34 mm) höjd 55 mm

Provspänning:              9 V DC *)

Känslighet:                  0-100 mA kopplingsstabil, inställbar

Fördröjn urkoppling:   4 sek

Fördröjn inkoppling:    0,1 sek

Signallampor:              grön=nät, röd=spänning

Garanti:                      5 år

Montering:                  DIN-skena eller vägg

Kontaktöverbryggning: Sker för hand (gul vippa)

 

Monteras på DIN-skena, bredd 1-4 TE-enheter (17/34/52/72mm), eller på väggen. Den egentliga säkringen får inte förbikopplas. Monteringen bör göras av elmontör.

 

Utrymmeskrav för de olika Nefa-16 Plus modellerna:

 

modell

TE/mm

montering

koppling

NEFA 16-Plus

2/34

DIN-skena/vägg

1-fasig

NEFA 16-Plus S

1/17

DIN-skena

1-fasig

NEFA 16-Plus Duo

3/52

DIN-skena/vägg

två 1-fasiga kretsar, eller en 2-fasig krets

NEFA 16-Plus 2

4/72

DIN-skena/vägg

2-fasig

 

*) Om man har växelspänning på en oskärmad ledning flyter det strömmar genom alla personer som befinner sig i närheten. Så är inte fallet med likspänning.

 

             Hem ] Upp ]

 

                         sidan är uppdaterad 11.05.2008